Traffikkon för toaletten

5,10 €
5.10EUR

Varna dina nära och kära när det hänt grejer på toaletten. Sätt denna varningskon med texten "Warning! Toxic fumes" (Varning! Giftiga ångor) på toalettlocket eller om du vill vara extra schysst utanför toalettdörren så slipper personen efter utsättas överhuvudtaget.