Latexmask Demon Krampus

31 €
31.00EUR

Krampus är en läskig typ som härstammar från adventsfolktron i ett område runt Bayern, Österrike, Ungern, Tjeckien, Kroatien och Slovenien. Krampus är en djävulslik följeslagare till den mer vänligt sinnade Sankt Nikolaus. Han används för att skrämma barn till lydnad genom att utlova ohyggliga straff för de som inte varit snälla. 

Så dra på dig den här heltäckande latexmasken och skräm alla kvarterets barn till att lyda din minsta vink.